فایل های دسته بندی پاورپوینت های شهرسازی - صفحه 8

پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی

پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی - بسم الله الرحمن الرحیم رفتار شهروندی سازمانی ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری

پاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری - دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری مقدمه:  با نگاهی اجمالی به توسعه و رشد فزاین...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم مهمان شهرما

پاورپوینت درس هفتم مهمان شهرما - بنام خدا درس هفتم: مهمان شهرما فارسی چهارم دبستان ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خوي شهر اولين ها

پاورپوینت خوي شهر اولين ها - بسم ا... الرحمن الرحيم خوي شهر اولين ها ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تهیه نقشه کامل جریان مدیریت پسماند شهر اصفهان

پاورپوینت تهیه نقشه کامل جریان مدیریت پسماند شهر اصفهان - بنام خدا اقدام راهبردی:1 تدوین کلیات (تعریف نقشه جریان پسماند، نمونه های مشابه، هدف ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور

پاورپوینت دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور - بنام خدا Saremizadeh Mohammad - Last Update (94/11/05) eMail : Saremizadeh @ Metropol...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافیای انسانی درس12 (پراکندگی و نقش شهرها)

پاورپوینت جغرافیای انسانی درس12 (پراکندگی و نقش شهرها) - بنام خدا درس12 ( پراکندگی و نقش شهرها) جغرافیا سال سوم انسانی ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جهانی شدن و شهر جان رناي شورت يونگ هيون كيم

پاورپوینت جهانی شدن و شهر جان رناي شورت يونگ هيون كيم - بنام خدا 1 2 جهاني شدن و شهر جان رناي شورت-يونگ هيون كيم ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی