فایل های دسته بندی پاورپوینت های شهرسازی - صفحه 7

پاورپوینت شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی

پاورپوینت شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی - شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی 1- شهر الكترونيكى چ يست ؟ 2- اهداف شهر الكترونيكى 3- وي ژگى...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال

پاورپوینت شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال - بنام خدا شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشت...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شهر الکترونیک

پاورپوینت شهر الکترونیک - بنام خدا شهر الکترونیک ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیر تحول و نظریات منظر شهری

پاورپوینت سیر تحول و نظریات منظر شهری - بنام خدا سیر تحول و نظریات منظر شهری ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري 1

پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري 1 - روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري به ‌ نام خدا تأمين مالي شهر به ‌ شكلي مي ‌ بايد صورت گيرد ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی درس13 (رشد سریع شهرنشینی چه مشکلاتی به وجود می آورد؟)

پاورپوینت جغرافیا سوم انسانی درس13 (رشد سریع شهرنشینی چه مشکلاتی به وجود می آورد) - بنام خدا درس13 ( رشد سریع شهرنشینی چه مشکلاتی به وجود می آو...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زیر ساخت های شهرسازی فصل اول و دوم

پاورپوینت زیر ساخت های شهرسازی فصل اول و دوم - بنام خدا زیر ساخت های شهرسازی ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان( حفظ و گسترش فضای سبز)

پاورپوینت دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان( حفظ و گسترش فضای سبز) - بنام خدا آمار تفصیلی باغات کمربند سبز قن...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران و جهان

پاورپوینت روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران و جهان - بنام خدا مبحث هشتم روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران و جهان ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی