فایل های دسته بندی پاورپوینت های شهرسازی - صفحه 5

پاورپوینت مديريت شهري در جهان

پاورپوینت مديريت شهري در جهان - مديريت شهري در جهان معادل انگليسي شهرداري Municipality شهردار Mayor شهر City , Town شوراي شهر City Council...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند

پاورپوینت فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند - فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه)

پاورپوینت مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری - 16-Feb-19 1 به نام خدا چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری 16-Feb-19 2 بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی بخش ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت محیط زیست شهری

پاورپوینت محیط زیست شهری - بنام خدا محیط زیست شهری ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فـــضـــاهـــای شـــهـــری

پاورپوینت فـــضـــاهـــای شـــهـــری - بـــســـمـــه تـــعـــالـــی فـــضـــاهـــای شـــهـــری تعريف شهر : از نظر کالبدي شهر جايي است که دارا...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فضای شهری

پاورپوینت فضای شهری - بنام خدا فضای شهری ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری - بنام خدا 1 طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری 2 ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان مشهد مقدس - عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس د...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی