فایل های دسته بندی پاورپوینت های شهرسازی - صفحه 4

پاورپوینت نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس - عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس درحوزه مسايل :...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام حسابهای ملیو برآورد تولید ناخالص شهری

پاورپوینت نظام حسابهای ملیو برآورد تولید ناخالص شهری - نظام حسابهای ملی و برآورد تولید ناخالص شهری مقدمه : فلان شهر کم‌کارند و تنبل؛ عوضش فلان...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معاونت شهرسازي و معماري

پاورپوینت معاونت شهرسازي و معماري - 1 2 معاونت شهرسازي و معماري ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی پارکینگ های شهری

پاورپوینت معرفی پارکینگ های شهری - معرفی پارکینگ های شهری ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2)

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2) - نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک شهروندان الکترونیکی به افرادي اطلاق ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی اجمالی شهرستان خواف

پاورپوینت معرفی اجمالی شهرستان خواف - بنام خدا م ع ر ف ی ا ج م ا ل ی ش ه ر س ت ا ن خواف ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری

پاورپوینت مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری - مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری 92-90 ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر وضعیت زبالۀ شهر تهران

پاورپوینت مروری بر وضعیت زبالۀ شهر تهران - بنام خدا 1 مروری بر وضعیت زبالۀ شهر تهران ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طرح جامع شهر مشهد مقدس

پاورپوینت طرح جامع شهر مشهد مقدس - 1 2 طرح جام ع شهر مشهد مقدس بازگشت به اسلايد قبلي ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی