فایل های دسته بندی پاورپوینت های شهرسازی - صفحه 10

پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی 1

پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی 1 - بنام خدا www.irdwg.ir 1 تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران 2 ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها

پاورپوینت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها - بنام خدا مبحث دوازدهم برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار

پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار - بسم الله الرحمن الرحیم بیوگرافی استاد شهریار ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - بنام خدا Saremizadeh Mohammad - Last Update ( 94/08/ 11) eMail : Saremizadeh @ Metropo...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آن

پاورپوینت بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و اراه راهکارهای توسعه آن - بررسی نقش خریدهای الکترونیکی در کاهش تقاضای س...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها

پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها - بنام خدا Saremizadeh Mohammad - Last Update (94/08/11) eMail : Saremizadeh @ ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

پاورپوینت اثرات مهاجرت,شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی - 1 اثرات مهاجرت ، شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی 2 ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان

پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان - بنام خدا موضوع : بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل استان خوزستان هدف آشنایی با ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر

پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر - بنام خدا انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی